logo-op

יום המדענית 2020
 מחקרי נשים באוניברסיטה הפתוחה

זהויות מורכבות: זהות, הזדהות, קונטקסט
מוקדש לזכרה של פרופ' סוניה רוקס
יום המדענית 2020
יום חמישי, ט באדר תש"ף, 5 במרס 2020
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד דרך האוניברסיטה 1, רעננה
    
09:45 התכנסות וכיבוד קל
   
10:00 דברי ברכה
פרופ' מימי איזנשטדט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' גתית קוה, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
  
דברים על פרופ' סוניה רוקס
פרופ' איריס שגריר
, ראשת המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
  
הענקת מלגות ע"ש פרופ' סוניה רוקס
ד"ר רוית נוסינסון, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
        
10:20 אנחנו והם: ההשפעה של זהות חברתית על התנהגות מקובלת
ד"ר עדי עמית
, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
       
10:40 קטגוריות זהות בתנועה: פוליטיקה של מדדי ההגירה באירופה
ד"ר אינה לייקין
, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
      
11:00 אמת, זיוף וזהות: מה אפשר ללמוד מהרשתות החברתיות
ד"ר ענת בן-דוד
, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
  
11:20 סוכנות שינוי: נשים אקדמאיות בתנועה האיסלמית בישראל
ד"ר סלוא עלינאת
, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
  
11:40 זהויות מורכבות: תובנות ממחקריה של פרופ' סוניה רוקס
פרופ' לילך שגיב
, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית
  
12:00 הקרנת הסרט: לבנטינית, מסע בעקבות ההוגה והסופרת ז'קלין כהנוב
  

בימוי ותסריט רפאל בלולו; מפיק ראשי יאיר קדר; עריכה יואב גרשון; הפקה איתי ברקן; עיצוב ארז גביש; צילום דוד עדיקא, טוליק גלאון; תחקיר ויזואלי חגית בן יעקב
   
סיום משוער בשעה 13:00
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל: events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע
   
על מנת להסיר את שמך מרשימות הדיוור השונות, יש להיכנס למערכת שאילת"א
לקישור "הודעות SMS ו-Email" ולסמן את סוגי ההודעות שאינך מעוניין/ת לקבל

Powered by Publicators